Menu
 abbozzo
 Pomoc
 Kontakt

Przeglądarka
Dodaj do ulubionych
Strona startowa

Kontakt
"abbozzo" I.G.E.
ul. Jana Pawła II 82c/1
59-300 Lubin
Telefony:
tel. +48 516 109 249
fax + 48 76 746 22 00
e-mail: biuro@cuprum.pl

Search Engine Optimization


Najczęsciej przeglądane
Konfiguracja programu pocztowego Outlook Expres
Konfiguracja programu poczotwego The Bat!
Program obsługi konta pocztowego MailAs
Regulamin Świadczenia Usług Informatycznych
Dlaczego nie mogę zalogować się do Swojego konta i ściągnąć poczty poprzez program pocztowy?

Regulamin Świadczenia Usług Informatycznych   Drukuj  Wyślij znajomemu 
Strona 1 z 5
Podstawą korzystania z usług „abbozzo” informatyka, grafika, energetyka jest przestrzeganie poniższego Regulaminu świadczenia Usług. Regulamin ten wraz dodatkowymi załącznikami ma moc umowy i zawiera zasady współpracy pomiędzy Usługobiorcą (osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej), a „abbozzo” i.g.e. oraz określa zakres odpowiedzialności, prawa i obowiązki wyżej wymienionych podmiotów.

Regulamin Świadczenia Usług Informatycznych:

I. Postanowienia ogólne:

1. Podstawą korzystania z usług „abbozzo” informatyka, grafika, energetyka zwanego dalej Usługodawcą lub Operatorem jest przestrzeganie niniejszego Regulaminu świadczenia Usług. Regulamin ten wraz dodatkowymi załącznikami ma moc umowy i zawiera zasady współpracy pomiędzy Usługobiorcą (osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej), a „abbozzo” i.g.e. oraz określa zakres odpowiedzialności, prawa i obowiązki wyżej wymienionych podmiotów.
2. Zamówienie usługi u operatora (również na okres testów) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu bez względu na to czy odbyło się ono poprzez interfejs na stronie internetowej usługodawcy czy w inny udokumentowany sposób. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkie podmioty korzystające z usług „abbozzo” i.g.e. niezależnie od tego czy korzystają oni z usług operatora bezpośrednio czy też przez podmioty współpracujące.
3. Wszystkie podmioty świadczące własne usługi internetowe na bazie infrastruktury „abbozzo” i.g.e. zobowiązuje się do poinformowania wszystkich Klientów korzystających z tych usług o warunkach korzystania z nich.
4. Na życzenie Usługobiorcy może zostać sporządzona i podpisana umowa, której nieodłączną częścią będzie niniejszy regulamin.
5. „abbozzo” i.g.e. zapewnia, że działa i świadczy usługi zgodnie z obowiązującym prawem.
6. Instalacja i utrzymanie serwera będą zgodne z technicznymi normami „abbozzo” i.g.e. .
7. „abbozzo” i.g.e. bierze na siebie utrzymanie jedynie własnej sieci oraz własnych łączy stałych.
8. Usługodawca może przechowywać oraz przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania umowy współpracy:
- nazwisko i imiona usługobiorcy lub pełną nazwę w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
- numer ewidencyjny PESEL w przypadku osób fizycznych
- numer identyfikacyjny NIP w przypadku osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
- adres zameldowania lub adres prowadzenia działalności
- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania lub prowadzenia działalności
- dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Usługobiorcy
- adresy elektroniczne Usługobiorcy
- imię i nazwisko przedstawiciela w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
- numer telefonu osoby fizycznej lub przedstawiciela w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Usługobiorca ma prawo wglądu i zmiany wszystkich w/w danych oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach służących wykonaniu jak i rozliczeniu usługi.
Usługodawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Usługobiorcę.